Tävlingsstatuter

Boeing Cup | Partnermixed | Starlet Cup | SAS Scramble | Höstflaggen | Vandringspokalen | Trelandskampen | Chairmans Cup | Klubbmästerskap | Tor Madsens Pokal | Rookie Masters | ASCA | ASCA-kvaltävling | SAS Bästboll |

(Ej klickbara tävligsstatuter är f.n. vilande tävlingar.)SAS-touren

Spelform:
18-håls slaggolf i A-klass. 18-håls poängbogey i B-klass.

Tävlingsregler:
Handicapmetoden avgör vid lika resultat. Därefter sista 9, 6, 3 och sista hålet.

Deltagare:
Öppen för herrar och damer i de skandinaviska golfsektionerna. Max 50 deltagare totalt per tävling. Max handicap 36.

Klass A: hcp +4 – 17,9.
Klass B: hcp 18,0 – 36.

För de spelare, som under säsongen höjer resp sänker sitt hcp från en klass till en annan gäller följande: Den som startar säsongen i klass A men under säsongen höjer sitt hcp till över 14,9 äger rätt att fortsätta i klass A, men kan aldrig tillgodoräkna sig högre hcp än 14,9. Den som startar säsongen i klass B men under säsongen sänker sitt hcp till under 15,0 äger rätt att fortsätta i klass B, och spelar då på sitt aktuella hcp. Det är tillåtet att byta klass under säsongen, p.g.a att hcp har höjts eller sänkts över 14,9 resp under 15,0, men man får då inte ta med sig sina intjänade poäng eller slag från den klass man först startade i, utan man startar från noll igen.

Övrigt:
SAS-touren spelas över 8 tävlingar per säsong, varav de 5 bästa får räknas. Vinnare i varje enskild deltävling (A-klass resp. B-klass) äger rätten att deltaga på Tor Madsens Pokal. SAS-tourens vinnare (A-klass resp.B-klass) är den tävlare som sammanlagt över 5 tävlingar har uppnått flest tourpoäng. Om två eller flera spelare hamnar på samma slutpoäng vinner den spelare som har flest 1:a platser, därefter 2:a platser etc.

I varje tävling ges tourpoäng enligt följande:
1:a plats ger 25p, 2:a plats ger 20p, 3:e 15p, 4:e 13p, 5:e 11p, 6:e 10p, 7:e 9p, 8:e 8p, 9:e 7p, 10:e 6p, 11:e 5p, 12:e 4p, 13:e 3p. 14:e 2p och 15:e plats ger 1p.

Rookie-touren ^ upp

Obs! Rookie-touren vilar vidare.

Spelform:
18 håls poängbogey med handicap. Klubbtee.

Tävlingsregler:
Handicapmetoden avgör vid lika resultat. Därefter sista 9, 6, 3 och sista hålet.

Deltagare:
Öppen för herrar och damer i de skandinaviska golfsektionerna. Tävlare skall ha handicap mellan 20,0 och 36+.

Övrigt:
Rookie-touren spelas över 5 tävlingar per säsong varav tre bästa rundorna räknas. De 12 bästa spelarna totalt i touren äger rätten att spela Rookie Masters. I varje tävling ges tourpoäng enligt följande: 1:a plats ger 15p, 2:a plats ger 11p, 3:e 9p, 4:e 7, 5:e 6, 6:e 5p, 7:e 4p, 8:e 3p, 9:e 2p och 10:e plats ger 1p.

Boeing Cup ^ upp

Spelform:
Tvåmannalag poängbogey med handicap. 2 x 18 hål singlar och 18 hål foursome. Klubbtee.

Tävlingsregler:
Vid lika resultat vinner det lag som har bäst resultat i foursome. Vid fortsatt lika resultat segrar laget med bästa singelresultatet. Därefter tillämpas handicapmetoden, först sammanlagd handicap, sedan singelhandicap.

Deltagare:
Öppen för herrar och damer i de skandinaviska golfsektionerna. Max handicap 36, dock max sammanlagd handicap 54.

Övrigt:
Vandringspokal från Boeing. Spelarna i det segrande laget äger rätten att förvara pokalen hemma halva tiden vardera intill nästa speltillfälle.

Partnermixed ^ upp

Spelform:
18-hål mixed bästboll poängbogey med handicap. Klubbtee.

Tävlingsregler:
Båda tävlarna erhåller slag motsvarande ¾ av sina erhållna slag. Avrundning till närmaste heltal. Vid lika resultat blir det par segrare som har den högsta poängen på de sista 9, 6, 3 och sista hålet. Därefter lottning

Deltagare:
Öppen för damer och herrar i de skandinaviska golfsektionerna. Max handicap 36. Max sammanlagd handicap 54.

Övrigt:

Starlet Cup ^ upp

Spelform:
18 hål poängbogey med handicap. Klubbtee.

Tävlingsregler:
Handicapmetoden avgör vid lika resultat. Därefter sista 9, 6 ,3 och sista hålet.

Deltagare:
Öppen för damer i de skandinaviska golfsektionerna. Max handicap 36.

Övrigt:

SAS Scramble ^ upp

Spelform:
Scramble, 18 håls slagtävling utan handicap. Klubbtee.

Tävlingsregler:
Varje lag består av 2, 3, eller 4 tävlare. Samtliga spelar från sin ordinarie tee. Vid lika resultat räknas de sista 9, 6, 3 samt sista hålet. Därefter lottning.

Deltagare:
Öppen för herrar och damer i de skandinaviska golfsektionerna. Max handicap 36.

Övrigt:
Strävan är att lotta in minst en dam i varje boll och att göra lagen handicapmässigt så jämna som möjligt.

Höstflaggen ^ upp

Spelform:
Slagtävling med handicap utan slope.

Tävlingsregler:
Endast 4 klubbor får medtagas och användas. Tävlaren erhåller slag motsvarande sin exakta handicap. När tävlaren förbrukat banans par plus erhållna slag skall en personlig flagga placeras. Skulle tävlaren ha slag kvar efter att ha spelat det bestämde antal hål, skall tävlaren fortsätta på nästa rond så långt slagen räcker.

Deltagare:
Öppen för damer och herrar i de skandinaviska golfsektionerna. Max handicap 36.

Övrigt:
Personlig flagga medtages av tävlaren.

Vandringspokalen ^ upp

Spelform:
Dam- respektive herrklass. 18 hål slagtävling med handicap. Klubbtee.

Tävlingsregler:
Counterbackmetoden avgör vid lika resultat. Först de sista 9 hålen, därefter de 6, 3, 2 samt sista hålet.

Deltagare:
Öppen för herrar och damer i de skandinaviska golfsektionerna. Högst tillåtna handicap för att tävla är 36,0, men max handicap som spelare får tillgodoräkna sig är för herrar 18,0 och för damer 24,0.

Övrigt:
Tävlingen spelas om en pokal. Målsättningen är att genomföra tävlingen cirka två veckor in i augusti. SAS-klubben betalar för 10 spelare + 1 ledare per land.

Trelandskampen ^ upp

Spelform:
18 hål foursome och 18 hål singlar poängbogey med handicap. Klubbtee.

Tävlingsregler:
De fyra bästa foursome räknas. Lägg samman parets slopade handicap och dela med två. Avrunda efter golfens tävlingsregler. Minst två av lagets spelare skall vara damer. Om ingen eller endast en dam deltar skall laget presenteras innan start av rundan. Om endast en dam deltar skall hon vara bland dem som utgör laget. Paren kan sammansättas fritt inom laget. Åtta singlar räknas.

Deltagare:
Öppen för herrar och damer i de skandinaviska golfsektionerna som är anställda på SAS. Högst tillåtna handicap för att tävla är 36,0, men max handicap som spelare får tillgodoräkna sig är för herrar 18,0 och för damer 24,0.

Övrigt:
Dag 1 spelas Vandringspokalen. Dag 2 spelas Trelandskampens Foursome och singlar. Målsättningen är att genomföra tävlingen cirka två veckor in i augusti. SAS-klubben betalar för 10 spelare + 1 ledare per land.

Chairmans Cup ^ upp

Spelform:
18-håls slagtävling utan handicap - spelas normalt från backtee.

Tävlingsregler:
Vid lika resultat omspel över 3 hål (normalt hål 1-3). Därefter sudden-death.

Deltagare:
Öppen för herrar och damer i de skandinaviska golfsektionerna. Max handicap 12 för herrar och 15 för damer. Bortlottning bland deltagarna med högst handicap om ej alla kan beredas speltillfälle.

Övrigt:
Seedning och omlottning efter 18-hål efter tävlingsledningens bestämmande. Ärorik tävling om f.d. SAS-ordföranden Knut Hagrups vandringspris, en robust silverpokal.

Klubbmästerskap – Herrar – Damer – Oldboys – Oldgirls ^ upp

Spelform:
18-håls slagtävling utan handicap. Klubbtee.

Tävlingsregler:
Vid lika resultat omspel över 3 hål (normalt hål 1-3). Därefter sudden-death.

Deltagare
Öppen för herrar och damer i den svenska golfsektionen. Max handicap för herrar är 18 och för övriga klasser 36. Oldboys/girlsklassen är öppen för herrar och damer som under året uppnår en ålder av lägst 55 år för herrar och 50 år för damer.

Övrigt:
Minst 6 anmälda per klass krävs för genomförande. Anmälda i oldboys- och oldgirlsklassen är automatiskt anmälda i herr respektive damklassen om oldboys och/eller oldgirlsklassen ej uppnår tillräckligt antal anmälda. Oldboys och Oldgirls äger rätt att spela 18 hål för att kunna deltaga även i herr resp. damklassen. Vid överanmälningar fördelas platserna proportionerligt mellan klasserna och inom klasserna görs bortlottning i omvänd handicapordning.

Tor Madsens Pokal ^ upp

Spelform:
18-håls slaggolf med handicap. Gemensam A- och B-klass. Klubbtee.

Tävlingsregler:
Handicapmetoden avgör vid lika resultat. Därefter sista 9, 6, 3 och sista hålet.

Deltagare:
Vinnare i någon av tourens deltävlingar under säsongen, samt förra årets vinnare av Tor Madsens Pokal och Höstflagg. Max handicap 36.

Övrigt:

Rookie Masters

^ upp

Obs! Rookie-touren vilar vidare under 2011!

Spelform:
18-håls poängbogey med handicap. Klubbtee.

Tävlingsregler:
Handicapmetoden avgör vid lika resultat. Därefter sista 9, 6, 3 och sista hålet.

Deltagare:
De 12 bästa spelarna totalt i Rookie-Touren äger rätten att spela Rookie Masters.

Övrigt:

ASCA

Spelform: ^ upp
Poängbogey utan handicap. Singel och bästboll lagtävling. Backtee. Herrar spelar 6 singlar och 3 bästbollar. Damer spelar 4 singlar och 2 bästbollar.

Tävlingsregler:
Herrar: De 4 bästa singlarna samt de 2 bästa bästbollarna räknas. Damer: De 2 bästa singlarna samt den bästa bästbollen räknas. Vid lika resultat avgör nästkommande bästa resultat i singel, därefter bästboll.

Deltagare:
Öppen för herrar och damer i europeiska flygsällskap som är medlemmar i ASCA (Airlines Sports and Cultural Association). Max handicap 36.

Övrigt:
Detta är en lagtävling för europeiska flygsällskap som vandrar mellan de deltagande nationerna. Det är en scratchtävling som spelas som lagtävling. Max 10 deltagare per flygbolag, 6 herrar resp. 4 damer. För att få ett så slagkraftigt lag som möjligt eftersträvas lägsta möjliga handicap per lag.

ASCA-kvaltävling: ^ upp

Spelform:
18-håls poängbogey utan handicap. Backtee.

Tävlingsregler:
Vid lika resultat omspel över 3 hål (normalt hål 1-3). Därefter sudden-death.

Deltagare:
Öppen för herrar och damer i de skandinaviska golfsektionerna som är anställda på SAS. Max handicap herrar 10 och damer 15.

Övrigt:
De 5 bästa herrarna och de 3 bästa damerna är direktkvalificerade till ASCA-mästerskapet. Laget tas ut av lagledare i samråd med tävlingskommitten.

SAS Bästboll: ^ uppObs! SAS Bästboll vilar vidare under 2011!

Spelform:
Lagtävling 18 håls poängbogey med full handicap. Klubbtee.

Tävlingsregler:
Varje lag består av tre tävlare som lottas fram av tävlingsledningen. På de sex första hålen räknas det bästa resultatet = poängen i bollen, på de efterföljande sex hålen räknas de två bästa resultaten = poängen i bollen och på de sex sista hålen räknas samtliga tävlares resultat. På scorekortet skall samtliga tävlares scorer vara urskiljningsbara. Om en tävlare inte får någon poäng eller den ej skall räknas kan man i resultatet sätta ett streck. Vid lika resultat avgör i första hand handicapmetoden, därefter de sista 9, 6, 3 samt sista hålet. Därefter lottning.

Deltagare:
Öppen för herrar och damer i de skandinaviska golfsektionerna. Max handicap 36.

Övrigt:
Strävan är att lotta in minst en dam i varje boll och att göra lagen handicapmässigt så jämna som möjligt.